2 – 7 Weken

moederkatmetkittens

Nu de oogjes open zijn breekt er een heel belangrijke periode aan in het leven van de jonge kat, namelijk de eerste socialisatiefase (ook wel ‘gevoelige periode’  of ‘inprentingsfase’ genoemd). Deze ligt tussen de 2 en 7 weken. Alles wat het diertje tijdens deze fase ervaart heeft een enorm grote invloed op het toekomstige gedrag. Als het enigszins mogelijk is moet het katje tijdens deze periode van zijn leven bij zijn moeder en nestgenootjes blijven. Hij leert nu namelijk heel veel belangrijke vaardigheden, zoals:

Gedrag ten opzichte van andere katten:

De moeder leert de kittens nu van alles. Ze leert ze bijvoorbeeld de kattenbak te gebruiken en grijpt in als de diertjes tijdens het spelen te ruw worden. Ook leert ze ze nu hoe ze zich moeten gedragen tijdens de jacht. Dit hoort bij het instinct van de kat. Een kat die buiten leeft moet in staat zijn om voor zijn eigen voedsel te kunnen zorgen, anders overleeft het dier niet. Als de katjes en de moederpoes niet naar buiten kunnen, zullen ze binnen allerlei speeltjes gebruiken om op te oefenen.

De nestgenoten van de kat spelen ook een grote rol. Door samen te spelen en te stoeien leren de katjes hoe ze met soortgenoten om moeten gaan. Dit spelgedrag ziet er dus niet alleen heel vertederend uit, het is ook uiterst belangrijk voor hun verdere ontwikkeling.

Gedrag ten opzichte van mensen en de buitenwereld:

Het is heel belangrijk welke ervaringen met mensen het jonge katje in deze fase opdoet.  Om het dier goed te socialiseren kunnen er nu allerlei maatregelen genomen worden waar we zelf veel invloed op hebben. Vaardigheden die nu aangeleerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld: het wennen aan optillen en knuffelen door verschillende mensen, het laten inspecteren van oren, oogjes en pootjes, het laten wennen aan dagelijkse geluiden (bv. stofzuiger, radio,
rennende en luidruchtige kinderen, hondengeblaf ) en ga zo maar door. Alle ervaringen dienen zo positief mogelijk
te zijn met als doel het vergroten van de kans op een sociale en stabiele kat wanneer deze eenmaal volwassen is geworden.

Om straks een sociaal vaardige volwassen kat te krijgen, moet de verantwoordelijke eigenaar nu al de handen uit de mouwen steken. Het karakter van de moederpoes speelt ook een rol. Als zij zich sociaal opstelt naar mensen en andere huisgenoten, zullen de kittens leren dat deze geen bedreiging voor ze vormen. Reageert de moederpoes echter negatief naar personen, andere huisdieren of andere factoren in de omgeving van het nest, dan zullen de kittens snel geneigd zijn dit gedrag over te nemen.

De kittens moeten tijdens deze periode veel aangeraakt en geknuffeld geworden. Ook optillen, en gedragen worden moeten ze leren. Het is het beste als dit door meerdere verschillende mensen gebeurt, zodat de katjes leren dat mensen geen bedreiging voor hen vormen.

Nu moeten ze ook met allerlei huiselijke geluiden geconfronteerd worden, zoals bijvoorbeeld de radio, televisie en de stofzuiger. Ook een ritje met de auto (in een veilig afgesloten reismandje natuurlijk) en het laten inspecteren van bijvoorbeeld voetjes en oortjes zijn vaardigheden die het diertje later goed van pas kunnen komen. Dit is handig als de kat in de toekomst bijvoorbeeld naar de dierenarts moet.

Ook is het nu de geschikte periode om het jonge katje kennis te laten maken met andere huisdieren. Als hij nu positieve ervaringen op heeft gedaan met bijvoorbeeld honden, zal hij deze later ook sociaal benaderen.

Nadat de eerste 7 weken voorbij zijn zal de kat er steeds meer moeite mee krijgen om nieuwe vaardigheden te leren. Het is niet onmogelijk, maar het zal steeds langer gaan duren en de resultaten zullen nooit zo goed zijn als wanneer het diertje ze tijdens deze kritieke fase geleerd zou hebben.