1 – 2 Jaar

Gemiddeld duurt het 1 a 2 jaar voordat een kat lichamelijk volwassen is; afhankelijk van het ras. Mentaal gezien duurt het echter vaak wat langer voordat een kat volgroeid is. Net als bij mensen gaan jonge katten op een gegeven moment ‘puberen’ en dit kan soms voor onverwachte situaties zorgen.

Veel gedragsproblemen beginnen wanneer katten tussen de 1 en 4 jaar oud zijn, met name agressie-gerelateerd gedrag.

voerbaknijd

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel gedragsproblemen die te maken hebben met de samenstelling van de groep (in een huishouden waar meerdere katten wonen) vaak in deze periode gaan beginnen.

Katten die tot nu toe vredig samenleefden kunnen plotseling meer met elkaar gaan vechten. Wat vroeger spel was begint nu serieuze vormen aan te nemen. Wat kan volgen is een onderlinge strijd om de positie in de groep ten opzichte van elkaar te bepalen.

In de natuur gebeurt dit ook wanneer een groep katten samenleeft. In feite is hier dus sprake van een volkomen normaal, natuurlijk proces. Wanneer we kijken naar wilde kattenkolonies zien we dat deze voornamelijk bestaan uit gerelateerde moeders met kittens. Familiebanden zijn voor katten erg belangrijk, maar volwassen mannetjes vertrekken uit de groep. Ze gaan meestal aan de rand leven of stichten ergens anders een nieuwe kolonie. Vreemde katten worden nauwelijks getolereerd en een kat die er toch bij wil horen zal in eerste instantie aan de randen van de groep gaan leven, waarna deze zich in de loop der tijd heel voorzichtig steeds verder naar de kern toe gaat bewegen. Soms lukt dit en wordt de ‘vreemdeling’ uiteindelijk geaccepteerd, maar soms lukt het ook niet.

Dit is een aspect dat we in ons achterhoofd moeten houden als we een nieuwe kat aan ons huishouden willen toevoegen. Een langzame introductie is hierbij enorm belangrijk om de kans zo groot mogelijk te maken op toekomstig succesvol samenleven.

Terug naar ons eigen huishouden: voor eigenaren kan er dus een moeilijke tijd aanbreken wanneer katten volwassen worden. Zij kunnen worden geconfronteerd met voorheen vreedzaam samenlevende katten die nu ineens veel met elkaar gaan vechten en soms ook meer markeergedrag gaan vertonen. Dit markeergedrag kan variëren van veel meer kopjes geven aan voorwerpen tot aan plassen op bepaalde plaatsen en sproeien tegen verticale objecten. Ondanks het feit dat het vaak katers zijn die sproeien zijn er ook poezen die dit doen.

Wanneer de dieren gecastreerd zijn is de kans hierop stukken lager, maar het kan wel degelijk nog steeds gebeuren. Ook speelt de leeftijd waarop de castratie is uitgevoerd soms een rol bij het ontstaan van bepaald gedrag.

Wanneer alle katten 4 jaar of ouder zijn en vreedzaam samen leven is de kans het grootst dat de groep nu stabiel blijft. Elke verandering van groepssamenstelling kan echter zorgen voor een nieuwe periode van onrust, omdat de katten dan opnieuw hun posities ten opzichte van elkaar moeten gaan bepalen.