0 – 10 dagen

Een katje komt volledig behaard maar blind en zo goed als doof ter wereld.

Mamapoes1

Na 1 á 2 weken gaan de oogjes open. De eerste 2 weken is de moederpoes de allerbelangrijkste factor in hun leven. Zij zorgt voor voedsel, warmte, beschutting en een veilige slaapplaats voor de kittens. Tijdens deze periode is het belangrijk dat de moeder de gelegenheid krijgt om rustig te zorgen voor haar kittens. Te weinig voedsel of een onveilige omgeving van het nest bijvoorbeeld heeft al invloed op de karakterontwikkeling van de kittens.

De jonge katjes kunnen zichzelf nog niet ontlasten. Daarom likt de moeder hen over hun buikje om deze op gang te brengen. Bovendien zorgt zij er zo ook voor dat de vacht van de kittens schoon blijft. Na gemiddeld 10 dagen gaan de oogjes open.

Wanneer een katje zonder moederpoes opgroeit zie je soms dat het dier in zijn latere leven afwijkend gedrag laat zien ten opzichte van de buitenwereld.  Het is dus van het grootste belang dat bij kittens die met de fles door mensen worden groot gebracht (zogenaamde ‘fleskittens’) de natuurlijke omstandigheden zo goed mogelijk worden nagebootst.

De eerste 2 weken zal een kitten elke 2 uur voeding binnen moeten krijgen, dag en nacht.

Om hun ontlasting op gang te houden moet er na elke voeding zachtjes over hun buikje gewreven worden. Ook kunnen zij zichzelf nog niet warm houden, dus een warmtelamp is zeker geen overbodige luxe. Als het enigszins mogelijk is kan er bij moederloze kittens geprobeerd worden om een moederpoes met nest te zoeken, die de weeskittens opneemt in haar eigen nest. Als dit lukt neemt de kans op een optimale ontwikkeling van fleskittens enorm toe.