Kies altijd een gediplomeerde gedragsdeskundige

Begin daarom bij uw dierenarts. Deze heeft ervaring met dieren met gedragsproblemen en is de aangewezen persoon om u door te verwijzen naar een gedragstherapeut bij u in de buurt.

Sinds de start van mijn praktijk in 2001 is er veel veranderd op het gebied van gedragstherapie voor katten. De algemene kennis met betrekking tot kattengedrag heeft een enorme vlucht genomen. Er is de afgelopen jaren veel meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kattengedrag en er zijn ondertussen enkele erkende opleidingen in Nederland bijgekomen voor katten gedragstherapeuten. Dit is een hele goede zaak, want katten waren lange tijd nogal een ‘ondergeschoven kindje’ waar het huisdierengedrag betreft.

In Nederland bestaan momenteel 2 opleidingen die goed staan aangeschreven én erkend worden door de Stichting Kwalitatieve Gedragstherapie voor Katten. Dit zijn:

  1. ‘Feline Gedragstherapeut’ aan de Kattenacademie (opgericht door Sonja van Leeuwen in samenwerking met Martin Gaus)
  2. ‘Gedragstherapeut voor Katten’ van de Tinley Academie

Hoe meer kennis er is opgedaan over het gedrag van katten, hoe beter we deze dieren en hun eigenaren kunnen helpen wanneer er sprake is van gedragsproblemen. Door (beginnende) gedragsproblemen op tijd te herkennen en te behandelen kan in veel gevallen herplaatsing of euthanasie worden voorkomen.

Helaas zit er ook een trieste keerzijde aan de toename van deze algemene kennis. De laatste jaren zien we een enorme toestroom ontstaan van ongediplomeerde mensen die zichzelf ‘gedragstherapeut voor katten’ (of kattenfluisteraar, – psycholoog, -deskundige, etcetera) noemen, zonder dat zij ook maar enige wetenschappelijk onderbouwde kennis hebben van kattengedrag.

De hele industrie die nu in opmars is rondom kattengedrag trekt dus ook allerlei ongeschoolde mensen aan die zich bezig (willen) houden met diergedrag. Dit is prima, ware het niet dat er nauwelijks enige regulatie bestaat op dit gebied. Iedereen die dit wil mag zichzelf gedragstherapeut voor dieren noemen, zelfs al heeft deze persoon bij wijze van spreken nog nooit een dier gezien.

En dat kan hele gevaarlijke en verdrietige gevolgen hebben. Wanneer een ongeschoolde ervaringsdeskundige zichzelf gaat uitgeven voor diergedragstherapeut en daadwerkelijk cliënten aantrekt, kan er enorm veel schade worden aangericht. Verkeerde adviezen en trainingsmethoden kunnen er namelijk voor zorgen dat een dier met gedragsproblemen juist nog meer probleemgedrag gaat vertonen. Nog steeds worden er onnodig dieren herplaatst of geëuthanaseerd die goed geholpen hadden kunnen worden als de hulp van een professionele, goed opgeleide en integere gedragstherapeut was ingeroepen.

Gedragstherapie is een serieus vak, net als bijvoorbeeld biologie en natuurkunde. Dit vak is niet alleen gebaseerd op liefde voor dieren, maar even zoveel op wetenschappelijke kennis en  inzichten. Betrouwbare gedragstherapeuten hebben een gedegen vakopleiding gevolgd en scholen zichzelf continue bij. Ze gaan nooit op de stoel van de dierenarts zitten, zijn eerlijk en transparant omtrent hun werkwijze, en kunnen u duidelijk uitleggen waar zij hun methodes op baseren. U kunt hen rustig vragen waar zij hun kennis vandaan halen, zij zullen u hier graag op antwoorden.

Kijk dus alstublieft uit met niet-gediplomeerde mensen die zichzelf ongegeneerd uitgeven voor diergedragtherapeut terwijl hun kennis alleen is gebaseerd op zaken als ‘ervaring’, ‘intuïtie’, ‘gevoel’, etc. Deze mensen weten meestal evenveel als u, maar soms helaas nog minder. Laat uw dier hier alstublieft niet de dupe van worden.

Waar kunt u op letten?

  • Werkt iemand samen met een (of het liefst meerdere) dierenartsenpraktijken?
  • Heeft iemand diploma’s die aantonen dat er een professionele opleiding is gevolgd?
  • Heeft iemand positieve referenties (bv. van dierenartsen, vorige cliënten)?

Een goede gedragstherapeut voldoet minimaal aan deze 3 punten. Ze geven niet altijd volledig uitsluitsel omtrent de kwaliteit van een diergedragstherapeut, maar ze kunnen u wel degelijk helpen om een meer weloverwogen keuze te maken.