Ziekteverschijnselen bij katten

Katten zijn meesters in het verbergen van ziekteverschijnselen. In de natuur heeft dit een functie, maar voor ons als eigenaren kan dit er voor zorgen dat we sommige aandoeningen pas in een heel laat stadium ontdekken.

Ga dus bij twijfel altijd naar uw dierenarts en wees niet bang om overbezorgd over te komen. Het is juist goed als u uw kat zo goed kent dat u direct alarm kunt slaan als u vermoedt dat uw dier ziek is.

sick_cat

Katten kunnen meesters zijn in het verhullen van ziekteverschijnselen. In het wild is het namelijk gevaarlijk als andere dieren in de gaten hebben dat de kat zich niet lekker voelt. Vaak zie je in het begin dus alleen minieme veranderingen in hun gedrag ten opzichte van voorheen. Er zijn een aantal signalen te noemen waar u op kunt letten, namelijk:

  • Verandering in het normale eet- en drinkpatroon van de kat.
  • Verandering van het ontlastingspatroon. In dit geval kan het nuttig zijn om een vers plasje of een beetje ontlasting mee te nemen naar uw dierenarts, zodat deze dit direct kan nakijken. (Neem hierover van tevoren contact op met uw dierenarts.)
  • Verandering van de huid en/of de vacht.
  • Verandering van het normale ademhalingspatroon.
  • Verandering van gedrag. Plotselinge toe- of afname van activiteit kan een symptoom zijn van een ziekte.
  • Veranderingen aan ogen, oren en/of geslachtsorganen.
  • Zicht- of voelbare zwellingen.
  • Plotselinge gewichtsverandering.

Deze lijst is uiteraard niet volledig, het geeft u alleen een idee over mogelijke ziekteverschijnselen waar u op kunt letten. Nogmaals, ga ook bij twijfel naar uw dierenarts. U kent uw eigen kat het best en het zou goed kunnen dat u iets afwijkends bespeurt wat een ander nog niet is opgevallen. Katten geven soms hele subtiele signalen af die makkelijk over het hoofd gezien kunnen worden. Neem uzelf en uw dier serieus; liever een keer te vaak dan een keer te weinig naar de dierenarts gaan.