Soorten agressie

Wanneer katten agressief gedrag laten zien kunnen daar heel veel verschillende oorzaken voor zijn. Daarnaast hebben katten verschillende persoonlijkheden die bij agressie een grote rol spelen: de een is meer offensief, de ander juist defensief.

Dit houdt in dat bij dreiging een ‘vlucht- of vechtreactie’ in gang wordt gezet waardoor de ene kat eerder zal kiezen voor de aanval (offensief) of juist voor een verdediging (defensief).

Bij offensieve agressie zijn de pupillen smal, de oren staan opzij en de kat maakt zich zo groot mogelijk. Dit type agressie kan potentieel zeer gevaarlijke situaties opleveren wanneer dit naar mensen toe gericht wordt. Een kat die in deze staat is zal snel geneigd zijn tot een doelgerichte aanval.

Bij defensieve agressie zijn de pupillen juist heel groot, de oren liggen plat naar achteren en het lichaam wordt zo klein mogelijk gemaakt. Dit type agressie kan in potentie ook gevaarlijk zijn, maar de angel kan er sneller uitgehaald worden omdat de hoofdoorzaak angst is. Geef het dier de kans om weg te komen en zich te verstoppen. Geef hem de ruimte.

Agressieve signalen worden het vaakst gezien als de kat het gevoel heeft dat hij niet kan ontsnappen aan de situatie.

Ongeacht het type agressie is het erg belangrijk dat u een kat die agressie laat zien als volgt behandelt:

 • Niet aanraken
 • Geen direct oogcontact maken
 • Niet benaderen
 • Niet gerust proberen te stellen
 • Geen onverwachte bewegingen maken
 • Geen plotselinge, harde geluiden maken
 • Niet straffen
  Straffen werkt echt averechts bij katten. Het dier zal alleen maar angstiger worden, waardoor de agressieve staat zal toenemen.

Wanneer katten onderling vechten kunt u de verschillen tussen offensieve en defensieve agressie vaak goed waarnemen. Op de foto hieronder is duidelijk te zien welke kat de defensieve, verdedigende rol heeft (links) en welke de offensieve, aanvallende rol (rechts):

agressie nieuwkomer

In mijn praktijk krijg ik regelmatig de vraag van mensen waarom hun kat agressief is en wat ze er tegen kunnen doen.

Dit is niet 1-2-3 uit te leggen, omdat de achterliggende oorzaak een enorm grote rol speelt en er heel veel verschillende soorten agressie zijn die allemaal om een andere benadering vragen. Wanneer ik simpelweg een kort en krachtig antwoord zou geven wanneer ik deze vraag binnen krijg via de telefoon of de mail, is het risico dat er iets over het hoofd wordt gezien veel te groot.

Agressie als gedragsprobleem behandelen vraagt echt om zorgvuldig maatwerk. Zoals u zult begrijpen behandel ik dit probleem dus uitsluitend binnen een volledig gedragstherapie-traject.

Tot slot volgt hier een korte opsomming van verschillende, veel voorkomende soorten agressie bij katten. In de praktijk gaat het meestal om een combinatie van 2 of meer van de volgende typen:

 • Territoriale agressie
 • Statusagressie
 • Spelagressie
 • Redirectie agressie
 • Maternale agressie
 • Frustratie agressie
 • Aai-agressie
 • Angstagressie
 • Prooiagressie

Zoals u ziet is er om deze reden dan ook nooit een kort, simpel antwoord mogelijk op de volgende korte vraag die mij regelmatig gesteld wordt: ‘Mijn kat vertoont agressie, wat kan ik doen om dat te verhelpen?’ Het is belangrijk dat eerst wordt uitgezocht wat de onderliggende emotie van de kat is waardoor deze agressie is gaan vertonen, waarna er een behandelplan op maat kan worden gemaakt.