Agressie

Hoewel er veel oorzaken en uitingsvormen van agressie zijn maak ik hier expres onderscheid tussen agressie naar mensen toe en agressie richting andere katten of huisdieren.

vechtende katten

Wanneer er sprake is van onderlinge agressie tussen katten komt dit vaak voort uit een territoriaal conflict. Sommige katten zijn van nature offensief, anderen defensief. De samenstelling van karakters kan een rol spelen, evenals het geslacht, de leefruimte, de grootte van de groep en de prikkels die worden aangeboden.

Onderlinge agressie in een groep komt vaak tot uiting komt wanneer de ‘aanstichter’ een leeftijd heeft bereikt die ligt tussen de 1 en 3 jaar. De reden hiervoor is dat dit het moment is waarop katten volwassen worden. Rondom de leeftijd van 1 jaar worden katten lichamelijk volwassen. Mentaal zijn ze echter nog niet volwassen, dit rijpingsproces gaat door totdat de kat gemiddeld een jaar of 3 is. Tijdens dit proces zal de kat onder meer laten zien hoe groot zijn/haar geldingsdrang ten opzichte van andere katten is. Binnen een groep treden er dan vaak allerlei verschuivingen op voor wat betreft de onderlinge rangorde, waardoor er veel spanningen kunnen ontstaan.

Soms is dit proces in goede banen te leiden, maar er zijn ook gevallen bekend waar helaas besloten moet worden om een kat te herplaatsen, teneinde de rust in de groep te herstellen. Er zijn katten die het best tot hun recht komen in een huishouden waarin geen andere katten aanwezig zijn. Of dit in uw geval ook zo is kan onderzocht worden door een gedragstherapeut. Het is in ieder erg belangrijk om niet te snel conclusies te trekken, want de oorzaak kan ook in andere factoren liggen.

Wanneer er sprake is van agressie richting mensen is het van belang om zo snel mogelijk een kattengedragstherapeut in te schakelen. Dit gedrag kan soms escaleren en hoe langer u wacht, hoe groter de risico’s worden.

Als een kat agressief reageert op mensen kan dit heel veel verschillende oorzaken hebben. Pijn of ziekte kan echter ook een oorzaak zijn, dus ga altijd eerst naar de dierenarts om dit uit te laten sluiten.

Ook zijn er katten die lekker geknuffeld willen worden om even later tijdens het aaien plotseling uit te halen. Wanneer een kat je bij het langslopen regelmatig naar je benen probeert te grijpen kan er sprake zijn van agressie maar dit hoeft niet. Soms is het namelijk een kwestie van verveling en ziet de kat dit als een spelletje. Vooral dieren die veel alleen zijn en hun energie niet goed kwijt kunnen laten dit gedrag regelmatig zien. Het kan echter ook een andere oorzaak hebben of later omslaan naar gerichte agressie.