Disclaimer

Algemeen

Felinity (Kamer van Koophandel 53174801), hierna te noemen Felinity, verleent u hierbij toegang tot www.felinity.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Felinity en derden zijn aangeleverd. Felinity behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Felinity.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Felinity. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Felinity, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Afbeeldingen zijn ook verkregen via internet. Mochten er afbeeldingen gepubliceerd zijn waar een auteursrecht op rust, dan zullen deze na verzoek aan Felinity direct verwijderd worden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.