Raskatten

Wanneer u de aanschaf van een raskat overweegt is het belangrijk dat u zich van tevoren realiseert dat elke ras typische karaktereigenschappen heeft. Sommige rassen zijn bijvoorbeeld extravert en vragen dagelijks veel aandacht van hun eigenaren, terwijl andere rassen juist meer introvert en meer op zichzelf zijn. Kijk dus niet alleen welk uiterlijk u het meest aanspreekt, maar vooral ook of het karakter van de door u gewenste kat past bij uw leefsituatie.

Wilt u een kitten, ga dan alstublieft naar een fokker die is aangesloten bij een betrouwbare rasvereniging. In Nederland zijn dit Felikat en Mundikat. Deze verenigingen zetten zich in voor het verantwoord fokken van raskatten. Dat betekent dat er controle is op verschillende aspecten van fokkers, zoals het aantal nestjes dat een moeder mag krijgen en het fokken van gezonde dieren zonder erfelijke afwijkingen.

Wanneer u niet per se een kitten wilt is het een goed idee om eens te kijken op de herplaatsingssites van deze rasverenigingen. Hier worden raskatten aangeboden die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen: Felikat herplaatsing en Mundikat herplaatsing

Marktplaats

U zult zien dat er via sites als Marktplaats nestjes met ‘raskatten’ worden aangeboden die een stuk goedkoper zijn dan de katten die u via een erkende fokker kunt aanschaffen. Dit financiële aspect geeft bij veel mensen de doorslag wanneer ze zoeken naar een raskat. Wees u er echter van bewust dat ze niet voor niets een stuk goedkoper zijn. Soms is er sprake van inteelt en meestal zijn er geen testen gedaan op afwijkingen, waardoor u voor hele verdrietige (en dure) verrassingen kunt komen te staan wanneer de kat eenmaal volwassen wordt. En net als bij honden bestaan er ook bij katten helaas broodfokkers. Dit zijn fokkers die zoveel mogelijk nestjes fokken om hier zoveel mogelijk geld mee te verdienen, zonder dat ze rekening houden met de gezondheid van de dieren. Koop alstublieft geen kittens van zulke fokkers, want hierdoor wordt de broodfok in stand gehouden.

U kunt een broodfokker onder meer herkennen doordat ze vaak:

– hele korte wachtlijsten hebben (een erkende fokker heeft vaak een wachtlijst die wel tot 2 jaar lang kan zijn)
– kittens aanbieden voor prijzen die ver onder de normale prijzen liggen van dat ras
– adverteren met verschillende populaire rassen tegelijkertijd
– u de kittens direct mee naar huis kunt nemen zonder dat er vragen aan u worden gesteld

 

Hybride katten

In Europa zijn op dit moment 43 erkende rassen ( volgens de FIFE; deze afkorting staat voor Federation International Feline Europe).

Buiten Europa gelden echter andere normen, waardoor u in de rest van de wereld ook rassen kunt tegenkomen die bij ons niet erkend worden. Dit verschil in erkenning heeft alles te maken met de risico’s op erfelijke afwijkingen wanneer er gefokt gaat worden met rassen. Nieuwe rassen ontstaan namelijk maar op twee manieren.

  • De eerste is wanneer er ergens een katje geboren wordt met extreme afwijkingen op het gebied van vachtsoort en/of lichaamsbouw. Het fokken met zo’n katje levert een nieuw ras op want er wordt vervolgens verder gefokt met de ‘afwijkende genen’. Dit kan echter voor allerlei medische problemen zorgen die ten koste kunnen gaan van de gezondheid van het dier. Een goed voorbeeld is het zogenaamde ‘vouwoor’. Oorspronkelijk werd gedacht dat dit een kraakbeenafwijking zou zijn die alleen in het oor zichtbaar was. Later is echter gebleken dat het kraakbeen in het gehele lichaam is aangetast waardoor deze dieren enorm veel pijn lijden en meestal niet oud worden.
  • De tweede manier waarop er nieuwe rassen ontstaan is een tegennatuurlijke, namelijk het kruisen van twee verschillende kattensoorten die in de natuur nooit met elkaar gepaard zouden hebben. In simpele taal: het kruisen van een wilde katachtige met een huiskat. De kattenrassen die hieruit voortkomen heten hybride katten. De eerste generaties die hieruit voortkomen (F1 genaamd) zijn in de regel onvruchtbaar (met name de mannetjes), en dat is niet voor niets. Wanneer er wel een vruchtbaar dier uit voortkomt wordt daarmee verder gefokt (deze tweede generatie wordt F2 genoemd, de derde F3, etc.). Pas vanaf de 5e generatie (F5) worden deze katten geschikt geacht om als huisdier gehouden te worden. De eerste 4 generaties zijn nog veel te wild van karakter en absoluut niet geschikt als huisdier. Twee van de bekendste hybride soorten zijn in Nederland de Bengaal en de Savannah.

De ellende die vaak uit dit, door mensen geïnitieerde fokproces, voortkomt gaat echter veel verder dan op het eerste gezicht zichtbaar is. En de fokkers die zich hiermee bezig houden zullen hier dan ook zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan geven. Waar zij zich mee profileren zijn de ‘prachtige uiterlijke kenmerken’, en soms wordt er nog een schepje bovenop gedaan door te zeggen dat het echt ‘hele gewone’ katten zijn met lief en aanhankelijk karakter. Wat er allemaal mis kan gaan, zowel tijdens het fok- en socialisatieproces als nadat de kittens geplaatst zijn, dat zijn zaken waar zij niet mee te koop lopen. Dan verliezen zij immers een enorme inkomstenbron. Hier staat een goed Engelstalig artikel waarin de keerzijde van hybride katten wordt beschreven.

Fokkers die zijn aangesloten bij Felikat moeten aan strenge regels voldoen om het welzijn van de dieren te waarborgen en dierenleed zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij hun leden kunt u er relatief zeker van dat er verantwoord wordt gefokt.

Enkele van de bekendste afwijkingen die schadelijke, pijnlijke of zelfs dodelijke gevolgen kunnen hebben zijn: HCM, Epilepsie, PRA, Glaucoom, Kortschedelijkheid en PKD. Ook het LICG heeft een overzicht gemaakt van veel voorkomende erfelijke afwijkingen bij katten.

Sinds 10 september 2017 bestaat de website Raskattenwijzer. Deze site is een initiatief van de stichting Dier&Recht. De bedoeling van de site is het geven van voorlichting aan mensen die een gezonde raskat aan willen schaffen.  Een panel van dierenartsen heeft in kaart gebracht welke rassen het meeste risico lopen op erfelijke aandoeningen, waarbij per ras de ernst en behandelbaarheid wordt beschreven.

Tot slot: hieronder ziet u voor de volledigheid een filmpje waar in vogelvlucht alle rassen van de wereld in voorbij komen – dus ook de in Europa niet erkende rassen -: